Nitreringsbehandling

forhøre

  Nitrering er en kemisk varmebehandlingsproces, hvor nitrogenatomer infiltrerer i overfladelaget af emnet i et bestemt medium ved en bestemt temperatur. Der er almindelige væskenitrering, gasnitrering, ionitrering.

Ionnitreringsproces

Glow Ion Nitrering Ovn

Gasnitreringsovn

fejl:

Få et citat